Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale economie vroeger

De regionale economie van Gelderland dreef vroeger op twee motoren: de agrarische sector en de industrie. Beiden vinden hun oorsprong in de aanwezigheid van de rivieren, vanwege de vruchtbaarheid en bereikbaarheid van het gebied. Deze sectoren spelen beiden nog steeds een belangrijke rol in de werkgelegenheid binnen de provincie en ze vormen de basis voor de innovatiekracht van het gebied.
In alle Nederlandse provincies is de werkgelegenheid in de agrarische sector teruggelopen, zo ook in Gelderland. Toch is nog steeds 11% van de werkgelegenheid direct of indirect te herleiden op de agrarische sector. Dit gedeelte was vroeger vele malen groter. De land- en tuinbouw is van oudsher sterk vertegenwoordigd in de provincie en bepaalt deels de identiteit van het gebied.

Bakstenen

Een goed voorbeeld van de Gelderse industrie van vroeger is de baksteenindustrie. In het begin van de vorige eeuw waren er ongeveer 150 steenfabrieken in de provincie te vinden, van deze gebouwen bestaat nog ongeveer 10%. Deze panden hebben een monumentaal karakter gekregen vanwege hun rol in de Gelderse economie. De steenindustrie kwam in dit gebied op gang vanwege de goede bereikbaarheid, door de grote rivieren.

online

Ondernemer
Consumenten-knop